Velkommen til Flow support

Flow Support AS ble stiftet i 2014. Vårt mål er å være en kvalitetsleverandør av instrumenter og tjenester primært til landbasert olje – og prosessindustri. Vi ser på våre kunder og leverandører som langsiktige samarbeidspartnere og vi vil alltid søke å overholde avtaler på en korrekt, sikker og tilfredsstillende måte.

Salg og service av instrumenter for måling, overvåking og distribusjon av væsker og gasser Produkter

  • Nivåmåling
  • Overfyllingsvern
  • Mengdemåling
  • Radiostyrt overvåking av fylling og lossing av tankbiler og skip
  • «Crossfill Prevention» – hindrer feilleveranser av oljeprodukter fra tankanlegg til bensinstasjoner
  • Komplette system for sikker og effektiv distribusjon
    av alle typer væsker
  • Trådløs dataoverføring av 4-20mA,RS232 og namur-signaler samt reléutganger både i EX og ikke EX soner – Prosjektering og service

For ytterligere informasjon om våre produkter: www.secu-tech.at

Ta gjerne kontakt med oss