LC 200

Nivåmåling basert på ultrasonic måleprinsipp

  • Måleområde : 19cm – 270cm
  • Temperaturområde : -10 til + 45 grader C
  • Nøyaktighet : + – 1cm

For mer info, kontakt oss.

LC 200

Flere muligheter med LC 200

LC200 og LC300