SmartBox 5

Flere muligheter og funksjoner

  • Fjernavlesning av data fra SB1, SB2 eller SB3
  • Tankdata fra opp til 4 tanker
  • 2 alarmkontakter:
    • Alarm 1: opprett kontakt
    • Alarm 2: brytt kontakt
smartboks 5-1
smartbox 5