EMA Signal ES31

Nivåalarm for termistorgivere

Ema signal ES 31 er en ATEX-sertifisert kontrollboks og benyttes sammen med typegodkjente termistorgivere for brannfarlige væsker.

Enheten har en spenningsfri reléutgang som kan brukes til lampetilkobling eller pumpestyring etc. Versjon ES31K har i tillegg innebygd hørbar alarm.

Feilsikker

Kontrollenheten er universell og kan benyttes til både til lave eller høye nivåalarmer. Designet er feilsikkert, som vil si at enheten vil gi alarm ved feil i kretsene.

EMA signalboks